HÌNH LƯU NIỆMGIUSE TRẦN TRUNG TÍN
SINH NGÀY :15 / 04 / 1967  TẠI THỦ ĐỨC
RỬA TỘI : 30 / 04 / 1967  TẠI GX CHÂU BÌNH
THÊM SỨC : 13 / 12 / 1973  TẠI GX QUẢNG NGHỆ
THÀNH HÔN : 16 / 05 / 1998

MARIA-NGUYỄN THỊ DIÊN HỒNG 
SINH NGÀY : 15 / 11 / 1973 TẠI TAM HIỆP ĐN
RỬA TỘI NGÀY 09 /12 / 1973 TẠI GX ĐAMINH
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NGÀY : ?
THÊM SỨC NGÀY 05 / 04 / 1984 TẠI GX ĐAMINH
THÀNH HÔN : 16 / 05 / 1998 TẠI GX ĐAMINH

GIUSE-TRẦN ĐĂNG KHOA
SINH : 15 / 02 /2000 (16 h 40 )TẠI BV THỐNG NHẤT-ĐN
RỬA TỘI 19 / 03 / 2000 TẠI GX CHÂU BÌNH
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 06 /06 / 2010 TẠI GX CHÂU BÌNH


TÊ RÊ SA- TRẦN HỒNG BÍCH NGỌC
SINH 05 / 01 / 2004 (18 h 00 ) TẠI TƯ GIA TÂN MAI
RỬA TỘI 29 / 02 / 2004 TẠI GX CHÂU BÌNH


MARIA-NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 
SINH : 15 / 01 /2009 (22 h 00)  TẠI TƯ GIA 
RỬA TỘI 01 / 03 / 2009  TẠI GX CHÂU BÌNHThis free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola