REVIEW : GIA TỘC BA ĐỜI HỌ NỘI VÀ HỌ NGOẠI


 1.                                    HỌ NỘI    
 •  ÔNG CỐ NỘI + BÀ CỐ TRÍ  : SINH RA : Ô.LIÊM ; BÀ THỨ ; BÀ BÙI NHIỆM ; CHA THỦ ; BÀ THOA ; BÀ HOẠT ; ÔNG CHÍNH
 • ÔNG LIÊM + BÀ LIÊM : SINH RA ANH THÌN
 • A.THÌN + CHỊ THÌN :SINH RA : SINH RA 2 CHÁU ?
 • Ô.THỨ + BÀ THỨ : SINH RA  A.THÀNH
 • A.THÀNH + CHỊ THÀNH : SINH RA :C.TUYẾT ; C.ĐỊNH ; C.PHƯƠNG ;CHÁU HÙNG ; CHÁU CƯỜNG ; CHÁU THỦY
 • BÀ BÙI NHIỆM + Ô ? : SINH RA : A.ĐỒNG ; CHỊ NGUYỆN
 • BÀ HOẠT+Ô ?  : SINH RA : BÀ TÀI....?
 • BÀ TÀI + ÔNG TÀI : SINH RA : C.MƯU ; C.MÔ ;C.TUẦN ....?
 • ÔNG CHÍNH + BÀ LIÊN : SINH RA CÁC CON
 • A.MINH ; CHỊ PHƯỢNG ; A.TÍN ; E.TRUNG ; E.KHẢI ; E.NGA
 • A.MINH + CHỊ TƯƠI : SINH RA : CHÁU BI ; CHÁU BẢO ; CHÁU TÍT
 • A.TUÂN + CHỊ PHƯỢNG : SINH RA : CHÁU DUY ; CHÁU TUẤN ; CHÁU NHUNG
 • A.TÍN + CHỊ HỒNG : SINH RA : ĐĂNG KHOA ; BÍCH NGỌC ;( Q.GIANG )
 • E.TRUNG + E.OANH : SINH RA : C.HOÀNG ; C.VIỆT
 • E.KHẢI + E.QUYẾN :  

    2.                                  HỌ NGOẠI
 • Ô.NGOẠI + BÀ NGOẠI : SINH RA : BÁC KIỀN ; BÁC OÁNH ; BÁC CHẤP ; BÁC GẤM ;DÌ THÊU ; BÁC RỤY ; BÀ LIÊN 
 • Ô KIỀN + BÀ KIỀN : SINH RA : ?
 • Ô.OÁNH + B. OÁNH : SINH RA : ?
 • Ô. CHẤP + BÀ CHẤP : SINH RA : A.MIỄN ; CHỊ TÌNH : ?
 • Ô.GẤM + BÀ GẤM : SINH RA : A.KẾT ; CHỊ MONG
 • Ô.RỤY + BÀ RỤY : SINH RA : A.UYNH ; A.KHIẾT ; CHỊ ĐỊNH ; CHỊ TUYẾT ; A.TUYÊN ; CHỊ CHÍN ; A.QUỐC ; CHỊ TRÚC ; A.DINH

 


 


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola