MỤC ĐÍCH CỦA TÔI LÀ MUỐN MỌI NGƯỜI TÌM HIỂU VỀ VŨ TRỤ HIỆN THỰC TA ĐANG SỐNG , CŨNG NHƯ ĐÁNG TẠO THÀNH RA VẠN VẬT NÀY VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN CỦA NGÀI , LUÔN HIỆN DIỆN TRONG MỖI CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TA , BẤT KỂ VÔ THẦN HAY HỮU THẦN  . QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CÔNG GIÁO . TRONG SÁCH CỰU ƯỚC CUNG NHƯ TÂN ƯỚC, ĐỀU CHO CHÚNG TA THẤY CHƯƠNG TRÌNH GÂY DỰNG VÀ SỰ YÊU THƯƠNG VÔ BIÊN CỦA NGÀI ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI CHÚNG TA . SAU ĐÂY CHÚNG TA  CÙNG NHAU TÌM HIỂU TIẾNG NÓI CỦA NGÀI VÀ KẾ TIẾP  LÀ MỘT SỐ LỜI NGUYỆN ĐỂ TA ĐƯỢC HƯỞNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI

                                          Thứ hai, ngày 27 tháng chín năm 2010

TIẾNG NÓI CỦA THƯỢNG ĐẾ VỚI CON NGƯỜI

 

 

Kính thưa quý vị và các bạn

        Hầu hết người Việt đều tin rằng có một Ông Trời hay Chúa Trời. Chúa Trời là Đấng Chủ Tể hoàn vũ, Đấng cầm nắm vận mệnh muôn loài muôn vật, cai quản vũ trụ; là Đấng tạo dựng trời đất, hiện hữu, tự có, không sanh bởi ai; là Đấng điều khiển mọi hoạt động của con người một cách khôn ngoan. Dầu không ai thấy Ngài, nhưng Ngài thấy hết mọi sự, mọi người, kể cả những điều kín ẩn mà ta muốn giấu. Chúa Trời biết cả quá khứ, hiện tại và tương lai chúng ta. Vì Ngài là Đấng tạo dựng muôn loài nên Ngài đầy lòng thương yêu các tạo vật kể cả con người. Ngài chu cấp nhu cầu cho mọi loài và đặc biệt là ban hạnh phúc cho con người. Người Việt chúng ta tin rằng có một Chúa Trời toàn năng, toàn mỹ, toàn ái nhưng lại vô cùng công bình chánh trực. Ngài cho phép cho con người tự lựa chọn một con đường cho mình. Chính vì thế loài người có trách nhiệm về hành động của mình. Kết quả của sự lựa chọn đó có thể dẫn đến hạnh phúc hay bất hạnh. Lời của người xưa thường nói: “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân” nghĩa là "Chúa Trời không phụ người có lòng tốt”. Thánh Kinh chép: “Mắt Chúa Trời ở mọi nơi mọi chỗ, hằng dõi theo kẻ dữ, người lành” (Châm Ngôn 15:3) Người Việt ta cũng biết rõ Chúa Trời có quyền trên thiên nhiên thời tiết, nhất là những nhà nông lúc nào cũng sống dựa vào ơn mưa móc của Trời. Ca dao nước ta có câu:

Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy ngày ấm no
Lấy ruộng tôi cày

         Nhưng làm cách nào để biết được lời chỉ dạy của Chúa Trời, làm cách nào để loài người chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Thánh Kinh cho ta biết có 4 cách Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho nhân loại chúng ta:

(1) Qua thiên nhiên:

           Thi sĩ David đã ca tụng Chúa rằng: Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa Trời, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu là thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó, mặt trời xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, mặt trời xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. (Thi Thiên 19:1-6).

         Tiến Sĩ Billy Graham nói rằng: “Ngôn ngữ của thiên nhiên nói lên sự hiện hữu của Chúa Trời, đó là ngôn ngữ của sự TRẬT TỰ - XINH ĐẸP – TOÀN HẢO & THÔNG SÁNG”. Tiến sĩ Billy Graham cũng thuật lại lời nói một khoa học gia khi tiếp xúc với ông rằng: “Khi tôi nghĩ đến sự trật tự của vũ trụ, cũng như tất cả muôn vật trong vũ trụ đều tuân theo những định luật khiến cho tôi không tài nào hiểu nỗi cho đến khi tôi tin rằng có một Chúa Trời. Từ đó tôi đặt niềm tin vào Ngài là Đấng đã nói chuyện với loài người qua thiên nhiên”.
     Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua sự đều đặn và chắc chắn trong ngày, mùa, sự chính xác của mặt trời, mặt trăng và sự chuyển động của các ngôi sao. Qua đất chúng ta đã quay quanh mặt trời và tự xoay quanh trên một cái trục vô hình với độ nghiêng 23.5 độ, nhờ vậy tạo ra bốn mùa, tám tiết. Nếu quả đất không xoay trên trục nghiêng đó thì phần lớn quả đất sẽ biến thành sa mạc, chưa kể những hậu quả kinh khiếp khác.
(2) Qua lương tâm.

             Chẳng những Chúa Trời đã nói chuyện với loài người qua thiên nhiên, Ngài còn nói chuyện với loài người chúng ta qua lương tâm. Có người nói rằng “Lương Tâm là tiếng nói còn sót lại của Thượng Đế sau khi loài người phạm tội”. Khác với con vật, khi làm điều gì sai trái, con người thấy bất an, bị lương tâm cắn rứt. Ca dao nước ta có câu “Cọp giết người thì cọp yên nghỉ, người giết người người ngủ sao yên”. Thánh Kinh chép: “Linh tánh loài người là ngọn đèn của Chúa Hằng Hữu” (Châm Ngôn 20:27). Nhờ lương tâm, con người có bản tính đạo đức, có tri giác, có lòng tin cậy, nhất là có niềm tin vào Đấng Tối Cao, Đấng có Năng Quyền vượt trổi con người. Thánh Kinh chép: Khi người nước ngoài không có luật pháp, theo bản tính làm những điều luật pháp đòi hỏi, hành động theo bản tính là luật pháp của họ. Việc nầy chứng tỏ các nguyên tắc luật pháp đã được ghi vào lòng họ, lương tâm cũng làm chứng khi lên tiếng buộc tội hay biện hộ. (Rô-ma 2:14-15) Triết gia Paul giải thích rằng: Dầu không có luật pháp. tức là chưa biết Thánh Kinh như người Do Thái, người ngoại bang cũng nhận biết về lẽ phải quấy. Theo bản năng, họ biết rõ việc nói dối trộm cắp, ngoại tình và giết người là sai. Từ bản năng đạo đức, họ lập bộ luật riêng của mình và hành vi phải quấy. Chẳng hạn, con người tự biết rằng hiếu kính cha mẹ là lẽ phải, chứng tỏ việc mà luật pháp dạy bảo đã ghi trong lòng loài người chúng ta. Chúng ta cũng biết lương tâm mình đóng vai một quan tòa không ngừng xác định điều nào sai điều nào đúng, lúc thì cáo giác, lúc binh vực, lúc ngăn cấm hoặc cho phép.

(3) Qua niềm tin và lý trí.

           Ngài nói chuyện với chúng ta qua niềm tin và lý trí con người, nhất là khi con người đối diện với hiểm nguy, sự chết. Có người nói rằng: “Không có một người vô thần nào nằm dưới hầm núp đạn cả!” Câu nầy có nghĩa là khi một người lính đối diện với cái chết, dù lòng anh có cứng cỏi, không tin Thương Đế hiện hữu, nhưng lúc đó lòng anh cũng cầu mong ơn trên giúp mình tránh khỏi lằn tên mũi đạn. Rất có thể là có nhiều lý do khiến cho loài người khước từ Đấng Tạo Hóa mình, nhưng khi đối diện với hiểm nguy, trong nơi sâu thẳm của lòng họ cũng tin rằng có một Đấng Tối Cao đang hiện hữu. Đây chính là tiếng nói của Chúa Trời qua lý trí và niềm tin của loài người chúng ta

(4) Qua Chúa Cứu Thế Jesus.

         Nếu Chúa Trời chỉ bày tỏ chính Ngài với chúng ta qua thiên nhiên, qua lương tâm, qua lý trí và niềm tin của ta, thì cũng chưa đủ. Con người vẫn tiếp tục sống trong hoang mang, lo sợ, không biết rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu, và bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời sau vẫn thổn thức trong tâm tư của con người chúng ta. 

Cho nên Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Jêsus. Thánh Kinh chép rằng: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Chúa Trời đã phán dạy cha ông chúng ta qua các nhà tiên tri; Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Chúa Trời đã phán dạy chúng ta qua Con Ngài. (Hê-bơ-rơ 1:1-2a). 
Qua lời Thánh Kinh nầy, ta thấy Đấng Tạo Hóa đã nói với loài người chúng ta qua các nhà tiên tri, tức là những phát ngôn nhân của Ngài, những người được Chúa Trời soi dẫn để nói thay cho Ngài. Họ là những người đáng tin cậy của Ngài. Quyển Thánh Kinh nhân loại có ngày nay do chính họ viết. Nhưng đến ngày sau cùng Chúa Trời dùng chính Chúa Cứu Thế Jêsus để phán dạy cho nhân loại. Thánh Kinh chép: Chẳng ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một trong lòng Cha, là Đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. (Giăng 1:18) Hơn 2000 trước chính Chúa Cứu Thế Jêsus cũng nói: “Ai thấy Ta tức là đã thấy Cha” (Giăng 1:18). Chính qua Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã sáng tạo thế gian. Chúa Cứu Thế Jêsus là tác nhân chủ động trong sự sáng thế. Ngài đã làm nên các bầu trời của tinh tú, nhân loại và kế hoạch thiên thượng cho các thời đại. Những vinh quang của Chúa Trời được phản ánh qua Chúa Jesus. Chúa Cứu Thế Jêsus đã và đang nâng đỡ cõi vũ trụ bởi lời phán đầy quyền năng của Ngài. Nhờ Ngài mà sự sống được duy trì, mọi vật trong vũ trụ được liên kết với nhau, vũ trụ luôn trật tự là những điều mà các nhà khoa học không tài nào giải thích được. Điều cần thiết hơn hết đối với loài ngưaqời chúng ta, là chính Chúa Cứu Thế Jêsus đã dùng chính mạng sống Ngài chết thế tội lỗi cho loài người, để những ai tiếp nhận Ngài sẽ được tư cách làm con cái Chúa Trời. Chúa Jêsus phán: Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. Ai tin Đức Chúa Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị lên án rồi vì chẳng chịu tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời. (Giăng 3:16-18). Qua lời Kinh Thánh nầy ta thấy được tấm lòng của Chúa Trời, mức độ tình yêu của Ngài không ai có thể đo lường được. Ngài dùng chính sự giáng thế làm người của Con Ngài để nói cho loài người chúng ta biết rằng Ngài yêu loài người chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống Con Ngài. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng là không phải ai cũng đương nhiên được cứu, trừ những người công nhận Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng Giải Cứu cho bản thân họ. Chúa Trời yêu quý vị, Ngài đã dùng mọi cách để bày tỏ chính Ngài cho quý vị, Ngài dùng ngôn ngữ của thiên thiên, dùng tiếng nói lương tâm, dùng niềm tin và dùng Chính Con Ngài là Chúa Cứu Thế để bày tỏ tình yêu của Ngài.
                  Rất mong quý vị & các bạn mời Chúa Cứu Thế Jêsus vào đời sống mình trong giờ nầy, tiếp nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa là Chủ đời sống của mình.
Kính Chào quý vị & các bạn.
1 nhận xét


LÀM DẤU THÁNH GIÁ – CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG


         Thông điệp của Chúa Cứu Thế, điều của Chúa mặc khải cho Thánh Elisave Nhichtin và Thánh Brigitta về những sự đau đớn của cuộc tử nạn Thánh của Chúa ,Chúa chúng ta Đấng Cứu Thế .Sau khi nghe những lời cầu nguyện của hai tâm hồn Thánh thiện này , đã hiện ra với họ mà phán “Hỡi các con của Ta ,hãy biết rằng Ta đã nhỏ ra cho các con 72.200 giọt nước mắt và 97.300 giọt máu .trong lúc Ta hấp hối nơi vườn dầu ô-liu .Ta đã nhận 1667 roi đòn trên Mình Thánh của Ta ,110 cái vả trên hai má của Ta ,những kẻ man rợ được tha hồ hành hạ Ta.từ 24 giờ đến 15 giờ ,107 đòn ở cổ , 380 đòn trên lưng ,43 đòn trên ngực ,85 đòn trên đầu ,38 đòn trên cạnh sườn ,62 đòn trên vai ,40 đòn trên cánh tay ,32 đòn trên đùi và bắp vế .chúng đánh vào miệng Ta 30 lần ,chúng nhổ nước miếng trên gương mặt quí báu của Ta 32 lầnngười ta đã lấy chân mà đá Ta như một kẻ phản loạn 370 lần ,người ta đã xô đẩy và làm Ta ngã xuống đất 13 lần , đã nắm tóc và lôi kéo Ta 30 lần .Khi đội mão gai , đầu Ta đã bị chọc thủng 303 lỗ .Ta đã rên rỉ và thở dài cho các con được ơn cứu độ và ơn hối cải 900 lầnTa đã chịu những sự hành hạ có thể làm Ta chết đi được 162 lần ,chịu đựng những nỗi lo lắng đến cùng độ như thẻ Ta đã chết rồi 19 lần.Từ nơi xử án đến núi sọ Ta vác thánh gia mà bước đi 1321 bước . Đền bù lại tất cả các sự việc đó Ta chỉ nhận được một cử chỉ bác ái của Thánh Veronica đã lấy khăn tay mà lau mặt Ta .Chiếc khăn đã được in dấu Thánh nhan Ta , đẫm máu quí báu của Ta .Trong khi vác Thánh Giá ,Ta có một vết thương sâu bằng ba ngón tay và ba xương bị lộ ra trên bả vai ,vết thương này loài người không ai biết đến , đã gây cho Ta nhiều khổ não và đau đớn hơn tất cả các vết thương khác . Tất cả những ai vì lòng yêu mến vết thương kia ,hằng ngày dâng kính Ta ,ba kinh lạy Cha ,ba kinh kính mừng và kinh sáng danh sẽ được Ta tha thứ cho các tội mọn ,Ta sẽ không còn nhớ tới các tọi trọng nữa ,họ sẽ không phải chết một cách bất ngờ .Khi đến giờ chết không những được Đức Trinh Nữ Thánh đén thăm viếng ,mà sẽ còn nhận được ơn và từ bi nhân hậu nữa ,và các con nên biết rằng vì công nghiệp vết thương kia ,bất cứ họ xin Cha ơn gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ được Ta ban ơn cho Những ai đọc thông điệp chìa khoá thiên đàng này trong 40 ngày liên tiếp ,sẽ được Ta ban cho 5 ơn của cuộc tử nạn của Ta
 - Ơn thứ nhất : ơn đầu tiên là ơn toàn xá và ơn tha thứ các tội lỗi của họ 
 - Ơn thứ hai : Ta sẽ miễn cho họ những hình phạt trong luyện ngục
 - Ơn thứ ba : nếu họ chết trước thời gian đã ấn định thì ta cũng sẽ ban ơn như thể họ đã đọc kinh này đủ kịp thời
 - Ơn thứ tư : Ta sẽ coi họ như thánh tử đạo đã đỏ máu vì đức tin
 - Ơn thứ năm : là Ta sẽ từ trời xuống thế để đón các linh hồn của thân nhân họ đang bị đoạ đày trong luyện ngục cho tới bốn đời và Ta sẽ cho các linh hồn ấy hưởng vinh quang nơi thiên đàng                                                              Những ai không biết đọc, thì trong 40 ngày đọc năm kinh lạy Cha và năm kinh kính mừng . Chỉ cà có vài phút thôi để hấng lấy một dòng thác lũ ân sủng , một kho tàng quý báu dường ấy


KINH CẦU ĐỂ CỨU 1000 LINH HỒN TRONG LUYỆN NGỤC

         Lạy Cha đời đời ,cng hiệp nhất với các thánh lễ được dâng ngày hôm nay trong toàn thể thế giới . Con xin dâng lên Cha máu rất quí báu Chúa Giêsu con yêu quí của Cha ,cho tất cả các linh hồn thánh thiện trong luyện ngục ,cho các kẻ tội lỗi ở khắp mọi nơi ,cho các kẻ tội lỗi trong giáo hội hoàn vũ ,cho các kẻ tội lỗi trong gia đình và của các thân nhân con Amen


KINH ĂN NĂN THỐNG HỐI

          Cầu cho các linh hồn đang hấp hối ,Chúa Giêsu phán “ kinh này phải được triệt để cầu nguyện để Ta có thể cứu họ”
Lạy Chúa Giê su của con ,xin Chúa nhủ lòng từ bi nhân hậu hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần .Lạy Chúa Giê su của con ,xin Chúa nhủ lòng từ bi nhân hậu thương xót từng mỗi một linh hồn trong cơn hấp hối cho đén ngày tận thế hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần . Chúng con xin dâng lên Cha trên trời máu quí báu và những giọt lệ máu của Chúa Giê su cho mỗi người trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế và che phủ linh hồn ấy với máu quí báu và trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria cùng với những giọt lệ máu của người , để kẻ thù xảo trá không còn có thể nắm giữ hộ được nữa Chúa Giê su phán “Và Ta có thể cứu họ ,các con hãy loan báo tin này đi .Ta cần những linh hồn đền tạ chịu đọc kinh nàynhiêù lần mỗi ngày nếu có thể được ,Ta cám ơn các con
Hỡi các con yêu quí . Cha Ta sẽ chúc lành cho các con với quyền lực Thiên Chúa của Người và Ta cũng vậy ,Ta chúc lành cho các con cùng với Mẹ trên trời của các con Amen


KINH CỦA ĐẠO BINH TRẮNG

          Lạy Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu của con ,Chúa đã cho con sinh ra trong thế gian này để chịu đau khổ cho Chúa và cho các kẻ tội lỗi.Xin Chúa nhận sự đau khổ của con cho sáng ngời Thánh danh và vinh quang của Đức Chúa Cha ,cho việc cứu độ của linh hồn con và của linh hồn của các người cầu xin ơn này. 
 Lạy Chúa ,xin Chúa hãy lắng nghe lời con kêu cầu ,và lòng từ bi nhân hậu của Chúa sẽ lan tràn trên con và trên tất cả mọi người trong thiên hạ
Lạy Chúa Giêsu ,xin Chúa hãy đến ngự trong lòng con , để an ủi các người buồn phiền ,chữa lành các bệnh nhân cứu vớt các kẻ hấp hối và làm nhẹ bớt hình phạt cho các linh hồn được chúc lành nơi luyện ngục .Xin Chúa hãy đuổi ra xa con các tà thần xấu xa ,các thiên thần phản loạn ,và các linh hồn hay cám dỗ .Xin Chúa Thánh Thần cho ánh sáng của Chúa đến trong tâm hồn con ,và cho tất cả những ai cầu xin ơn này , đều được soi sáng bởi ánh sáng Thiên Chúa.
  Lạy Đức Chúa Cha , Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần ,ba tình yêu cứu độ ở đời này ,con sẽ được ơn tha thứ và đời sau sẽ được ơn sống lại.
Tung hô Chúa Giê su (3 lần câu này) ,nào ta tiến lên đi cùng với Mẹ Ma ria ,Mẹ chúng ta và thập giá (đọc 3 lần câu này).
 Ai đọc kinh này mỗi ngày ,sẽ được lên thiên đàng và cứu được 20 người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại.


KINH  KHIÊM  NHƯỜNG

Lạy Chúa là tình yêu tối cao của con ,con đây ,con không là gì cả ,không có gì là thiện ,chẳng có gì là tốt lành ,chẳng có nhân đức gì ,chẳng có gì là trong trắng ,chẳng có gì xứng hợp với ân huệ của Chúa . Đây ,con từ vực sâu thẳm của nỗi bần cùng của con ,con nài xin Chúa vì vực thẳm của tình yêu nhân hậu của Chúa mà ban cho con:
  - Ơn được biết và làm cho người ta biết Chúa
 - Ơn được yêu và làm cho người ta yêu Chúa
 - Ơn phc v và làm cho nười ta phc v Chúa mt cách hoàn ho, đến mc là mt to vt khn kh có th làm được và cho ngun vinh quang ca Chúa ngi sáng đến đ tuyt vi  Amen.


TÁC ĐỘNG TÌNH YÊU

“ GIÊSU MARIA GIUSE,CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN ”

           Tầm quan trọng của câu kinh này rất hiệu lực .Chính Chúa Giê-su đã phán “ Cha chỉ xin con một kinh mến yêu này liên lỉ ” .Chúa Giê-su đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần “ Con đừng để thời giờ trôi qua vô ích ,bởi lẽ mỗi một kinh mến yêu là một linh hồn đấy con ạ” . Bởi vậy con phải biết ân hận mỗi khi con bỏ đi một lần không đọc .Con hãy giữ vững lập trường đừng bao giờ ngưng đọc :        "GIÊ-SU MARIA GIUSE ,CON MẾN YÊU ,XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN."

KINH NHẬT TỤNG

Lạy Chúa xin cho linh hồn con được thư thái ,sống lại cuộc đời thơ ấu , đơn sơ ,thật thà không gian dối với ai ,không tham lam sự trần thế ,không hận thù ghen ghét ,không nóng nảy cáu giận .Vui vẻ hòa nhã với hết mọi nơi .Biết mình là kẻ hèn hạ yếu đuối . Đừng tự kiêu tự đắc , ở hiền lành và khiêm nhường đem sự thuận hòa đến với mọi người . Để con được gần Chúa ,và được lòng Chúa thương xót hơn.( Đọc kinh sáng danh ba lần ) . Xin cho con được sự binh an , đức khôn ngoan và sức mạnh .Kính mến Chúa yêu thương mọi người
Chúa Giê su phán “ Ta đoan quyết rng ,mi khi mt linh hn nào đc kinh này vi lòng khiêm nhường sâu xa tht tình ,thì Trái Tim Ta xúc đng như b bn bng mt mũi tên vàng ,và t vết thương n s trào ra mt dòng thác lũ ân sng cho chính ngườy và cho hi thánh . Đy cũng là cách chun b tt hơn c đ rước l .Minh Thánh Chúa truyn thông mt cách di dào phong phú hơn cho nhng ai khiêm nhường”.(trên đây là li Chúa Giê-su phán cho n tu Beninha Consolata năm 1915) 
        Ngày 1/10/1917 Chúa Giê-su cũng phán cho n tu Beninha nhng li sau đây “ thế gii đang chy theo đà hy dit ca nó ,nhưng Ta s dùng mt đi đi nhng linh hn dũng cm chiến đu dưới s hướng dn ca Ta đ ngăn chn nó trong cuc chy đua say sưa choáng váng”.
``

Chân trời sự kiện – mặt biên của hố đen

Cập nhật lúc 15h27' ngày 25/08/2009

Một trong những dự đoán gây chấn động nhiều nhất mà thuyết trọng lực của Einstein đưa ra là sự tồn tại của các hố đen. Mặc dù bản thân Eistein từng nghi ngờ về tính có thật của các hố đen, ngày nay giới khoa học đã khẳng định rằng các hố đen nằm ở trung tâm của hầu hết các thiên hà, và chúng là hệ quả tất yếu từ sự chết đi của các ngôi sao khổng lồ.

Mỗi hố đen chỉ có kích thước bằng một điểm, nhưng đặc điểm bí ẩn hơn là nó có một “chân trời sự kiện”, một mặt biên ảo với kích thước hạn chế bao quanh hố đen, ở đó bất kì một vật chất nào (trừ thông tin) khi rơi vào đều sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ. Đối với nhân loại ngày nay, sự tồn tại và bản chất của chân trời sự kiện vẫn bí ẩn hơn nhiều so với bản thân các hố đen.

Nhiều giả thuyết xung quanh nội dung thuyết trọng lực của Eistein đã được đặt ra với những giả định khác nhau về tính chất của chân trời sự kiện, thậm chí trong một vài trường hợp, người ta còn cho rằng chân trời sự kiện không hề tồn tại. Do hố đen có vẻ rất phổ biến trong vũ trụ, các nhà thiên văn học rất muốn tìm hiểu biên mặt bao quanh chúng. Các phát hiện của họ cũng có thể giúp kiểm nghiệm lại, hoặc bổ sung thêm cho lý thuyết của Eistein, và sẽ là manh mối để tìm hiểu bản chất các hạt và lực vật lý nhờ môi trường cực thái của hố đen.

Hình ảnh tia X kết hợp quang học về một số thiên hà mờ nhất mà con người từng biết đến, cùng lớp sáng tia X (màu xanh) tỏa ra từ vật chất bị đốt nóng trong môi trường hố đen nằm gần đó. (Ảnh: NASA, Kính viễn vọng không gian Hubble, và Đài quan sát X-quang Chandra)

Việc quan sát chân trời sự kiện là cực kì khó khăn vì chúng tương đối nhỏ - hố đen nằm ở trung tâm dải Ngân Hà của chúng ta có đường kính ước tính chưa đến 40 đơn vị thiên văn – và phát sáng mờ vì ánh sáng đi qua biên mặt bị giữ lại. Tuy nhiên, sự tích tụ vật chất trên các đĩa hoặc các cấu trúc khác gần chân trời sự kiện sinh ra bức xạ với mọi bước sóng, rất nhiều trong số những bức xạ này thoát ra khỏi hố đen để đến được tầm quan sát bên ngoài, nhờ đó các nhà khoa học có thể khảo sát được môi trường chân trời sự kiện.

Các quan sát mới đây về hố đen trung tâm dải Ngân Hà do nhóm thiên văn CfA tiến hành với công cụ tổ hợp kính thiên văn Submillimeter Array đã đem lại một số kết quả quan trọng.

Trên số mới nhất tờ Astrophysical Journal, Avi Loeb và Ramesh Narayan thuộc nhóm CfA cùng các đồng nghiệp đã sử dụng kết quả này và một số kết quả mới nghiên cứu khác để thực hiện các tính toán về một chân trời sự kiện giả định bất kì.

Lần đầu tiên họ chỉ ra rằng, có những bằng chứng chứng minh một trong những dự đoán cơ bản của thuyết tương đối: đó là sự tồn tại của chân trời sự kiện quanh hố đen nằm ở trung tâm dải Ngân Hà, cũng như sự tồn tại của các chân trời sự kiện quanh các hố đen trong vũ trụ nói chung.

 Người ta đã phát hiện ra một lỗ đen nằm giữa trung tâm một thiên hà

Lỗ đen có kích thước tương đương hạt nhân nguyên tử, thiên hà "ăn thịt", những hạt vật chất có khả năng đâm xuyên qua lớp chì dày hàng chục km chỉ là vài trong số những phát hiện gây sốc nhất về không gian bên ngoài trái đất.

Kháng vật chất

Giống như siêu nhân hay người dơi, các phân tử cấu thành nên vật chất luôn có những phiên bản đối nghịch với chúng. Chẳng hạn, một electron có điện tích âm, nhưng kháng vật chất của nó, positron, có điện tích dương. Vật chất và kháng vật chất hủy diệt lẫn nhau khi va chạm và khối lượng của chúng biến thành năng lượng theo công thức E=mc2 của Einstein. Trong tương lai, một số tàu vũ trụ sẽ được trang bị động cơ kháng vật chất.

Những lỗ đen siêu nhỏ

Hàng nghìn
Hàng vạn "tiểu lỗ đen" như thế này đang nằm rải rác trong hệ mặt trời. Ảnh: space.com.

Nếu một lý thuyết mới về lực trọng trường được chứng minh là đúng thì có thể nói rằng, nằm rải rác trong hệ mặt trời của chúng ta là hàng chục nghìn lỗ đen siêu nhỏ, mỗi cái có kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử. Không giống như lỗ đen khổng lồ mà người ta thường nói đến, lỗ đen siêu nhỏ là tàn dư của vụ nổ lớn (Big Bang) - sự kiện được cho là khai sinh ra vũ trụ. Chúng tác động tới không-thời gian theo một cách thức hoàn toàn khác với lỗ đen khổng lồ do có mối liên hệ với chiều thứ năm trong không gian.

Bức xạ tàn dư của vũ trụ

Được biết đến với ký hiệu CMB (Cosmic Microwave Background), loại bức xạ này là những dạng vật chất đầu tiên được sinh ra từ vụ nổ lớn Big Bang. Năm 1965, hai nhà khoa học Arno Penzias và Robert Wilson thuộc một viện nghiên cứu của hãng Bell Telephone, khi cố gắng giảm tiếng ồn ở một ăngten để có thể liên lạc tốt hơn với vệ tinh Echo, đã bất ngờ phát hiện ra những chùm sóng vi ba tới từ vũ trụ. Ngay trong năm đó, nhiều nhà khoa học đã xác định rằng các sóng vi ba đó chính là bức xạ tàn dư của vụ nổ lớn. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy nhiệt độ của CMB vào khoảng -270 độ C. CMB còn được gọi bằng một tên khác: bức xạ phông vi ba của vũ trụ.

Vật chất đen
Vật chất đen. Ảnh: space.com.
Vật chất đen. Ảnh: space.com.

Các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất đen chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ. Nhưng ngay cả khi có được các công nghệ hiện đại nhất, họ vẫn chưa thể chứng minh được giả thuyết đó. Người ta cho rằng các hạt neutrino siêu nhẹ và những lỗ đen không nhìn thấy chính là một phần của vật chất đen. Mặc dù vậy, nhiều nhà thiên văn học vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Họ cho rằng những bí ẩn xung quanh vật chất đen chỉ có thể được giải thích khi chúng ta hiểu rõ hơn về lực trọng trường.

Ngoại hành tinh

Một ngoại hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời
Một ngoại hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Ảnh: space.com.

Cho đến tận đầu những năm 90, giới thiên văn học mới chỉ biết đến những hành tinh có cấu tạo và quỹ đạo tương tự những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng kể từ đó tới nay, các nhà khoa học đã phát hiện được 209 hành tinh nằm ngoài thái dương hệ. Được gọi là ngoại hành tinh, những thiên thể này có cấu tạo đa dạng. Chúng có thể là những đám bụi khí lớn có khối lượng không đáng kể cho tới một quả cầu đá khổng lồ quay quanh những ngôi sao lùn đỏ. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm một hành tinh giống hệt trái đất vẫn chưa mang đến bất kỳ kết quả khả quan nào. Nhìn chung, các nhà thiên văn học tin rằng những công nghệ tương lai sẽ giúp con người tìm ra những hành tinh giống như Trái Đất.

Sóng trọng trường

Ngay từ năm 1916, nhà vật lý thiên tài Einstein đã tiên đoán về sự tồn tại của sóng trọng trường trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Theo định nghĩa của Einstein, sóng trọng trường là những nhiễu loạn hình học của không-thời gian lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Về hình dạng, sóng trọng trường không khác gì sóng trên mặt nước
Về hình dạng, sóng trọng trường không khác gì sóng trên mặt nước. Ảnh: space.com.

Về nguồn phát sinh, có giả thiết cho rằng những thiên thể nặng và di chuyển nhanh có thể phát ra sóng trọng trường, giống như hiện tượng phát sóng điện từ của các hạt mang điện. Tuy nhiên, có người lại cho rằng chỉ có những vật thể không có dạng hình cầu mới phát sóng trọng trường. Do sóng trọng trường rất yếu nên các nhà khoa học không thể tạo ra nó trong phòng thí nghiệm. Họ buộc phải trông chờ vào những sự kiện dữ dội trong vũ trụ, chẳng hạn như sự sáp nhập của hai lỗ đen hay hai ngôi sao neutron, mới có thể đo đạc được loại sóng này.

Những "kẻ ăn thịt" trong vũ trụ

Hình ảnh mô phỏng hiện tượng va chạm giữa
Hình ảnh mô phỏng hiện tượng va chạm giữa thiên hà Andromeda và dải Ngân hà. Ảnh: space.com.

Giống như những sinh vật trên Trái Đất, các thiên hà có thể "ăn" lẫn nhau và nhờ đó mà chúng tiến hóa. Andromeda, thiên hà nằm sát dải Ngân hà, đang trong quá trình nuốt chửng nhiều vệ tinh của nó. Hơn một chục chòm sao nằm rải rác khắp Andromeda. Các nhà khoa học cho rằng chúng là tàn dư còn sót lại sau những "bữa ăn" của thiên hà. Hình ảnh bên phải mô phỏng hiện tượng va chạm giữa Andromeda và dải Ngân hà của chúng ta , một hiện tượng chỉ xảy ra khoảng 3 tỷ năm một lần.

Hạt neutrino

Chúng là những hạt cơ bản có điện tích trung hòa và hầu như không có trọng lượng. Neutrino có thể đi xuyên qua một lớp chì dày hàng chục km. Một số neutrino đang đi xuyên qua cơ thể bạn khi bạn đọc bài báo này. Những hạt "ma" này được tạo ra ở bên trong những đám lửa của các ngôi sao và những vụ nổ khủng khiếp (supernova) của các ngôi sao sắp chết.

Quasar

Ảnh của một quasar
Ảnh của một quasar có tên 3C 273, được chụp vào năm 1979. Ảnh: space.com.

Chúng là những thiên thể có đường kính dưới một năm ánh sáng nhưng lại là nguồn phát bức xạ mạnh nhất. Dù nằm ở tận rìa vũ trụ, ánh sáng của các quasar vẫn tới được hành tinh của chúng ta. Sự tồn tại của chúng nhắc nhở các nhà khoa học về tình trạng hỗn mang trong buổi bình minh sơ khai của vũ trụ. Năng lượng mà một quasar giải phóng ra lớn hơn nhiều so với năng lượng của hàng trăm thiên hà. Sau đây là điều duy nhất mà các nhà khoa học đồng ý được với nhau: quasar là những lỗ đen khổng lồ nằm ở trung tâm của những thiên hà xa xôi.

Năng lượng chân không(

Vật lý lượng tử nói với chúng ta rằng những khoảng trống trong vũ trụ là nơi trú ngụ của những hạt vật chất có kích thước nhỏ hơn hạt nhân (được gọi là hạt hạ nguyên tử). Chúng liên tục được sinh ra và hủy diệt. Sự tồn tại ngắn ngủi của các hạt hạ nguyên tử mang đến từng cm khối không gian một năng lượng nhất định. Theo thuyết tương đối tổng quát, năng lượng này tạo ra một lực phản trọng trường khiến không gian giãn nở. Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự gây ra sự giãn nở với tốc độ ngày càng tăng của vũ trụ.

(Trung Tín theo Space.com )

 


 

 

 

 


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola